onsdag 14. september 2011

Velkommen til ny blogg for 2011-12


Elevarbeid laget av Helene uke 34. Bukett med mansjett

Gruppearbeid, transparent arbeid, hengt opp i resepsjonsområde.
uke 35

Gruppearbeid uke 35.

Elevarbeid uke 35, borddekorasjoner til dåp.